Primăria Copăcele județul Caraș Severin

Anunt inchiriere pasune comunala

închirirea prin licitaţie publică a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Copăcele